ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСНА"  
 
 
Сторінки розділу
 


ІНФОРМАЦІЯ

Про кількість голосуючих акцій у відповідності до ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»

На дату складання переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Весна», які відбудуться 15.02.2021 р. о 10 год. 00 хв., а саме станом на 09.02.2021 року:

  • загальна кількість акцій становить 1 663 340 (один мільйон шістсот шістдесят три тисячі триста сорок) штук,
  • кількість голосуючих акцій становить 993 768 (дев’ятсот дев’яносто три тисячі сімсот шістдесят вісім) штук.